Władysław Ortyl

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zapraszam do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce na Forum Inteligentnego Rozwoju. Myślę, że województwo podkarpackie należące do czołówki polskich innowacyjnych regionów jest najlepszym miejscem do dyskusji na ten temat. Forum to kilkanaście konferencji, kilkudziesięciu prelegentów i wymiana opinii, doświadczeń fachowców ze świata biznesu, nauki i samorządu oraz instytucji rządowych. Chcemy aby współpraca na tych trzech płaszczyznach była jak najlepsza i myślę, że nasze forum znacznie się do tego przyczyni. Nie zabraknie paneli poświęconych innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką. Zapraszam serdecznie, warto 21 października odwiedzić Podkarpacie.


Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (tytuł inżyniera, specjalność – konstrukcje lotnicze).

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992 – 1998 był prezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare ’99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem zrządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;

W 2015 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Władysław Ortyl od 1980 r. jest członkiem NSZZ “Solidarność” (był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przew. Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego). Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci.

27 maja 2013 roku Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka IV kadencji. 28 listopada 2014 r. został wybrany na Marszałka Województwa Podkarpackiego V kadencji.

Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a od 2016 roku członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i pięcioro wnucząt.