Tomasz Chymkowski

Tomasz Chymkowski

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji

Urodził się 16 września 1976 roku we Włocławku. Posiada wykształcenie wyższe w kierunku – administracja samorządowa. Od 20 lat związany z samorządem gminnym. W latach 1996 – 2000 pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lubrańcu na stanowisku inspektora ds. promocji gminy.  Od 2000 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim gdzie obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji i odpowiada za rozwój inwestycyjny i promocję gminy. Od 2010 roku radny Rady Powiatu i członek Zarządu Powiatu we Włocławku.