Prof. Zw. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski

Prof. Zw. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski

Profesor Zwyczajny w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Instytucie Fizyki Molekularnej PAN

Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Specjalizuje się w eksperymentalnych badaniach materii skondensowanej, w szczególności układów z silnymi korelacjami elektronowymi oraz materiałów topologicznych. Jest autorem trzech monografii oraz ponad 550 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej.

Jego publikacje uzyskały dotąd ponad 5300 cytowań; indeks Hirscha h = 31 (WoS). Swoje wyniki prezentował na ponad 150 międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosił ponad 40 wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych. Przewodniczył 7 międzynarodowym konferencjom naukowym, współorganizował 15 innych konferencji, warsztatów i szkół naukowych. Jest członkiem ponad 50 komitetów doradczych międzynarodowych konferencji naukowych z obszaru magnetyzmu, nadprzewodnictwa i niskich temperatur oraz wielu innych ciał kolegialnych, w tym dwóch komisji Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej,  Rady Doskonałości Naukowej oraz Komitetu Fizyki PAN.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE