Prof. Jerzy Buzek

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Drodzy Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Forum Inteligentnego Rozwoju. Miło mi również zasiąść w komitecie honorowym tego prestiżowego wydarzenia. Forum Będzie doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań samorządu, naukowców, przedsiębiorców w ramach obecnej perspektywy unijnej. To jest ten złoty trójkąt naszego rozwoju. Wierzę, że wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli wszystkich rodzajów aktywności  w naszym kraju, związanych z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem jest nam dziś bardzo potrzebna. Porozmawiajmy razem o tym jak sprawić, by gospodarka polska, a także samorządy i nauka mogły jak najszybciej czerpać z innowacji.

Prof. Jerzy Buzek


Prof. Jerzy Buzek – Premier RP  w latach 1997-2001. Pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego z Europy Środkowo-Wschodniej. W Parlamencie nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie przewodniczy pracom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Odpowiedzialny z ramienia Parlamentu za rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy. Uznany przez ekspertów VoteWatch Europe za najbardziej wpływowego europosła ds. energetyki. Odznaczony Orderem Orła Białego za wkład w demokratyczną transformację Polski, osiągnięcia naukowe i dokonania polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej.