prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Z-ca Dyrektora d.s. naukowych w zakresie badań środowiskowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB

Pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. Sprawuje nadzór nad realizacją programów wieloletnich IUNG-PIB. Autor lub współautor około 350 publikacji. Członek rad naukowych IUNG-PIB, IERiGŻ-PIB w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (2011-2014), członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (2011-2014), Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) i Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA).

Zainteresowania naukowe: ocena regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, ekonomiczna ocena technologii, systemów gospodarowania oraz gospodarstw o różnej intensywności i różnych kierunkach produkcji, analiza zmian w produkcji roślinnej w Polsce, systemy wspierania racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.