prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Kierownik Zakładu Agroinżynierii, Instytut Ogrodnictwa

Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1976), profesor nauk rolniczych (2005). Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych, twórca 28 patentów i 9 wzorów użytkowych. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Członek Europejskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej – EurAgEng. Z-ca przewodniczącego Komitetu Techniki Rolniczej PAN (2008-15), przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym – HortiInnoTech. Jest kierownikiem Zakładu Agroinżynierii w  Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Zainteresowania naukowe: inżynieria rolnicza i ogrodnicza, rolnictwo precyzyjne, przyjazne dla środowiska techniki opryskiwania roślin, systemy emisji cieczy i powietrza dla inteligentnych opryskiwaczy, maszynowy zbiór owoców i warzyw.