Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Inżynier chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Od 2011 roku
dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, czołowego krajowego ośrodka
naukowego. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej ICHB PAN, w ramach którego
prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Podstawowymi
obiektami jego zainteresowań są genomy zarówno wirusowe, roślinne jak i człowieka. Projekty obecnie
realizowane w zakładzie prof. Figlerowicza dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka (tworzenie
Genomicznej Mapy Polski) archeogenomiki (badanie pochodzenie populacji tworzącej państwo
Piastów) genomiki strukturalnej modelowej rośliny Arabidopsis thaliana oraz molekularnego podłoża
procesu regeneracji Schmidtea mediterranea. Poza działalnością naukową prof. Figlerowicz pasjonuje
się filozofią i historią.
Prof. Figlerowicz jest także spiritus movens działalności podjętej przez ICHB PAN na rzecz walki
z pandemią COVID-19. Krótko po jej ogłoszeniu w ICHB PAN powstała Wirusowa Grupa Wsparcia,
zajmująca się diagnostyką COVID-19 w trybie 24/7. Równolegle opracowano i wprowadzono do
produkcji pierwsze w pełni polskie testy genetyczne służące do wykrywania SARS-CoV-2.