Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Inżynier chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Od 2011 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, czołowego krajowego ośrodka naukowego. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej ICHB PAN, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Podstawowymi obiektami jego zainteresowań są genomy zarówno wirusowe, roślinne jak i człowieka. Projekty obecnie realizowane w zakładzie prof. Figlerowicza dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka (tworzenie Genomicznej Mapy Polski) archeogenomiki (badanie pochodzenie populacji tworzącej państwo Piastów) genomiki strukturalnej modelowej rośliny Arabidopsis thaliana oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji Schmidtea mediterranea. Poza działalnością naukową prof. Figlerowicz pasjonuje się filozofią i historią.

Prof. Figlerowicz jest także spiritus movens działalności podjętej przez ICHB PAN na rzecz walki z pandemią COVID-19. Krótko po jej ogłoszeniu w ICHB PAN powstała Wirusowa Grupa Wsparcia, zajmująca się diagnostyką COVID-19 w trybie 24/7. Równolegle opracowano i wprowadzono do produkcji pierwsze w pełni polskie testy genetyczne służące do wykrywania SARS-CoV-2.

Badania podstawowe i kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju.

Jak będzie wyglądać nasza przyszłość ? W dobie walki z pandemią koronawirusa wiele osób i organizacji dopiero zaczyna dostrzegać, jak wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia, ma praca i badania prowadzone przez naukowców. W przestrzeni publicznej utarło się przekonanie, że innowacje, które zmieniają nasze życie po prostu są – bez refleksji […]

Debata
READ MORE