prof. dr hab. Małgorzata Korbin

prof. dr hab. Małgorzata Korbin

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk rolniczych, organizator i wieloletni kierownik Pracowni Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin Instytutu Ogrodnictwa działającej w obszarze adaptacji biotechnologii dla potrzeb ogrodnictwa, ekspert ds. ewaluacji projektów Komisji Europejskiej, członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, wiceprzewodnicząca Konferencji Instytutów Naukowych regionu łódzkiego, współtwórca i członek Komitetu Organizacyjnego Platformy ds. Innowacji w Sektorze Ogrodniczym HortInnoTech, członek grupy eksperckiej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, ekspert naukowy ds. Polityki Sektorowej dla branży Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywczej przy Urzędzie Marszałkowskim woj. łódzkiego, współorganizator klastra żywności wysokiej jakości, od 01.07.2015 roku dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.