prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek

prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek

Dyrektor, Instytut Farmaceutyczny

Absolwent Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973), doktor nauk chemicznych (1976, IChO PAN),  doktor habilitowany nauk chemicznych (1988, IChO PAN), profesor nauk chemicznych (2003). W latach 1973 – 1994 zatrudniony w IChO PAN. Odbył roczny staż podoktorski w University of British Columbia, Canada (1980-1981). Od 1995 r. w Instytucie Farmaceutycznym jako kierownik Zakładu Chemii  a od 2012 do 2016 r.   dyrektor Instytutu Farmaceutycznego . Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej, profesor zwyczajny. Autor koncepcji indolochinolin, jako nowej klasy związków o właściwościach przeciwnowotworowych, współautor koncepcji związków modelowych i wykonawca części syntetycznej szeroko zakrojonego projektu obejmującego badania zjawiska wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanach wzbudzonych, autor prac badawczych w dziedzinie chemii pochodnych bipirydyli, odkrywca dogodnego technologicznie, taniego i bezpiecznego układu utleniającego (UHP-bezwodnik ftalowy). Kierownik 14 projektów badawczych finansowanych w ramach KBN, Inicjatywy Technologicznej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, NCBiR a także przez firmę Servier i Fundację na Rzecz Wspierania Nauki Polskiej. Autor lub współautor 16 opracowań technologicznych, w tym 12 wdrożeń technologii substancji leków generycznych oraz ponad 126 publikacji naukowych i ponad 50 patentów lub zgłoszeń patentowych. Promotor 3 zakończonych prac doktorskich i 1 magisterskiej.