Prof. dr hab. Krzysztof Książek

Prof. dr hab. Krzysztof Książek

Kierownik Zakładu Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych oraz Uczelnianego Centrum Aparaturowego przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Profesor nauk medycznych, biogerontolog, onkolog doświadczalny, patofizjolog. Urodzony w 1976 roku w Krotoszynie. Stopień doktora uzyskany w 2003 r; doktora habilitowanego w 2009 r.; profesora w 2015 r.Kierownik Zakładu Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych oraz Uczelnianego Centrum Aparaturowego przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autor 83 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF=272, cytowanych ponad 1500 razy, 86 streszczeń zjazdowych oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Wartość Indeksu Hirscha=22.

Promotor w 3 ukończonych i 1 trwającym przewodzie doktorskim oraz patron w 1 postępowaniu habilitacyjnym. Trzykrotny laureat Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN, Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności, Nagrody naukowej tygodnika POLITYKA. Zdobywca stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium The Royal Society London. Członek licznych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji