Prof. dr hab. Kamil Kamiński

Prof. dr hab. Kamil Kamiński

Profesor Uczelni

Od początku kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Śląskim. Obecnie zatrudniony w Instytucie Fizyki UŚ. Kieruje pracami własnej grupy badawczej, która zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej układów ograniczonych przestrzennie zagadnieniami polimeryzacji prowadzonej w warunkach wysokiego ciśnienia, w układach porowatych oraz  otrzymywaniem polimerów o dużym potencjale w zastosowaniach biomedycznych.

Był laureatem stypendium START i MNiSW dla młodych naukowców. Ponad to był/jest kierownikiem kilku grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest współautorem ponad 150 artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Dodatkowo jest pasjonatem muzyki – ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna, specjalność prowadzenie zespołów chóralno-instrumentalnych.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu