Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

Prof. zw., Akademia Morska w Gdyni

Urodził się w lipcu 1950 roku w Gdańsku. W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, a w 1976 r. rozpoczął pracę naukową w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W latach 1977-1978 został służbowo delegowany do Angoli, gdzie był zatrudniony jako ekspert ds. Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej w Ministerstwie Rybołówstwa Ludowej Republiki Angoli, w Luandzie. Po powrocie kontynuował pracę w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (Akademii Morskiej od 2001r.).

Doktorat obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w roku 1993. W międzyczasie, w latach 1981-1984, był wykładowcą podstaw elektrotechniki i miernictwa oraz zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych Centrum Rybołówstwa w Namibie (Angola), a w roku 1990 odbył czterotygodniowy staż w Japonii, w zakresie nowoczesnych technik zarządzania, w Japan Productivity Center, Tokio. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2002 roku. W latach 1990-1993 oraz 2005-2012 był dziekanem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni, a w latach 1996-2002 oraz od 2012-2016 był prorektorem ds. nauki tej uczelni.

Prof. Janusz Mindykowski jest twórcą szkoły naukowej w obszarze badań i oceny jakości energii elektrycznej. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 200 pozycji (130 publikacji zagranicznych, w tym ok. 40 prac indeksowanych w bazie Web of Science) oraz autorstwo dziesięciu monografii i książek.

Kierował, bądź był wykonawcą, 22 projektów, w tym 14 międzynarodowych, a także twórcą, bądź współtwórcą, 18 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz kilkunastu wdrożeń i ekspertyz. Członek Fellow IEE (UK), (1994-2013), oraz przewodniczący Instrumentation & Measurement Chapter, Polska Sekcja IEEE (2008-2012), członek Senior Member IEEE (USA) od 2013 r., przewodniczący IMEKO Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities (2012-2015), członek Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN (2003-2015), a także członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków od 2002 r.

Jako profesor wizytujący wykładał na uniwersytetach w Australii, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Norwegii, Niemczech, Chinach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, we Włoszech oraz na Tajwanie. Od 2006 r. jest Profesorem Honorowym Shanghai Maritime University. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym między innymi, nagród naukowych Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (trzykrotnie), Ministra Infrastruktury oraz nagrody Prezydenta Miasta Sopotu, „Sopocka Muza” za całokształt działalności naukowej. Otrzymał wyróżnienie UNESCO Silver Badge of Honour za ”Globalisation of engineering education” i wyróżnienie Shanghai Maritime University za „Outstanding achievements in the cooperation”.

Działalność ekspercka prof. J. Mindykowskiego w latach 1992-1998 oraz 2008-2013 na rzecz Rządu RP na forum IMO (International Maritime Organization), zaowocowała wprowadzeniem do konwencji o zasięgu ogólnoświatowym STCW 78/2010, standardów dotyczących Elektro-Technical Officers (ETO).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1995),  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).