Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej

Janusz Kotowicz, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier mechanik-energetyk, specjalista w zakresie energetyki oraz budowy
i eksploatacji maszyn. Od września 2016 r. pełniący funkcję Prorektora
ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej,
a w latach 2008-2016 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
(2 kadencje) – w ocenie Komitetu Ewaluacji Naukowej za lata 2012-2016 Wydział uzyskał kategorię A+. Jest przewodniczącym Kolegium Prorektorów ds. ogólnych, organizacji
i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych. Wykorzystując zdobyta tu wiedzę założył w Politechnice Śląskiej Kolegium Prodziekanów
ds. Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz Ogólnych, które działa od 29 stycznia br. Organizuje i nadzoruje działalność Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Reprezentując interesy Politechniki współpracuje ściśle z władzami miast Gliwice, Katowice, Zabrze i Rybnik oraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a także spółkami miejskimi oraz organizacjami regionalnymi (RIPH, RIG, Regionalną Śląską Radą ds. Energii). Był kierownikiem zakładu i dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, jest z-cą kierownika Katedry. W latach 2010-2015 koordynator części 6 zadania badawczego (14 etapów, 7,5 mln zł) w projekcie strategicznym „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Kierownik projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (5,5 mln zł). Kierownik 4 grantów z NCN i MNiSzW oraz 21 prac n-b dla przemysłu.

Pobyty w VEW – Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalek AG (Dortmund), Energy Research Center – Technical University Ostrava. Prof. J. Kotowicz jest autorem
i współautorem 393 publikacji w tym: 9 książek i monografii, łącznie 203 artykułów
w czasopismach zagranicznych i krajowych (Index H = 21, ∑IF=169,7),
4 patentów oraz promotorem 14 zakończonych przewodów doktorskich (8 wyróżnionych).

Przewodniczący Rady Naukowej ICHPW w Zabrzu, członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2015), członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (od 2011), członek (ekspert) Zespołu do spraw opracowania propozycji programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii” – NCBR (od 2020)

Członek rad naukowych i programowych czasopism: Ochrona powietrza i problemy odpadów (2010r.-2014r), Architecture, Civil Engineering, Environment (ACEE) (2009r.-2015r), Napędy
i Sterowanie (2007r.-2015r), Rynku Energii (od 2006r), Virtual Economics, London Academy
of Science and Business (od 2019)

Dwukrotny laureat nagrody Zielony Czek 2013 i 2017 przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób które wyróżniają się
w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego oraz patrzą w przyszłość
z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego. Współzałożyciel Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska w Politechnice Śląskiej. Rycerz energetyki odznaczony szablą energetyka, odznaczony również medalem im. Stanisława Ochęduszki.

Od wielu lat prof. Janusz Kotowicz ściśle współpracuje z przemysłem: Tauron S.A., elektrownie: Jaworzno II i III, Łaziska, Bełchatów, Rybnik, Opole, elektorociepłownie: Zabrze, Nowa Sarzyna, Gorzów Wielkopolski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląska Spółka Gazownictwa, Agencja Poszanowania Energii i Usług, Energetyczno-Górniczych, Energoprojekt Gliwice i Katowice, Rafako S.A., Fawent, Foster Wheeler, Sumitomo SHI FW, Mostostal, EDF, GE (General Electric). Hobby: wędrówki górskie, literatura.