prof. dr hab. dr h.c.  Józef Nicpoń

prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Dyrektor Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej WSR, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Jest stypendystą  A.v. Humboldta, odbył staże naukowe na kilkunastu wyższych uczelniach w Europie, USA. Autor 634 pozycji naukowych, w tym 327 oryginalnych prac naukowych. Był 28 lat kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 2 kadencje Dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, kierownikiem 7 projektów badawczych MN i SzW, NCN, NCB i R, organizatorem 64 kongresów i konferencji krajowych i zagranicznych. Wypromował 21 doktorów nauk weterynaryjnych. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.