prof. dr hab.  Adam Figiel

prof. dr hab. Adam Figiel

Kierownik Zakładu Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 Posiada doświadczenie w badaniach dotyczących inżynierii żywności, a także przetwarzania żywności metodami suszarniczymi. Jest autorem ponad 115 publikacji (45 wydanych w czasopismach JCR), 7 rozdziałów w monografiach i dwóch patentów. Kierował lub kieruje 7 projektami ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie wyników B+R. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz rady redakcyjnej czasopism Current Microwave Chemistry, Food and Bioprocess Technology i Polish Journal of Food Engineering. Doświadczenie naukowe zdobywał na uniwersytetach kanadyjskich, hiszpańskich i malezyjskich w ramach stypendiów, staży oraz warsztatów i konsultacji naukowych.