Piotr Uszok

Piotr Uszok

Urodził się 9 października 1955 r. w Mikołowie. Dzieciństwo spędził w Katowicach.  W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów w roku 1980 rozpoczął pracę na KWK Murcki w Katowicach. Na kopalni pracował do roku 1994 pełniąc funkcje kierownicze.

W roku 1990 został radnym miasta Katowice a następnie w roku 1994 wiceprezydentem miasta. W roku 1998 został wybrany prezydentem miasta Katowice, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do roku 2014. Pełniąc funkcję prezydenta Miasta Katowice pełnił także funkcję prezesa Związku Miast Polskich a następnie prezesa  zarządu Unii Metropolii Polskich. W  latach 2003 – 2011 pełnił funkcję współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pełniąc funkcję prezydenta miasta zrealizował wiele projektów rozwojowych tj. miedzy innymi kompleksową przebudowę systemu infrastruktury podziemnej i drogowej miasta, w tym Drogową Trasę Średnicową.

Największym jednak projektem była rewitalizacja terenów po zamkniętej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice gdzie powstały obiekty dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego. W okresie jego prezydentury przebudowano centrum  miasta.

Za działalność samorządową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Otrzymał także wiele innych odznaczeń za działalność samorządową