Piotr Grubek

Piotr Grubek

Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka

Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, odpowiedzialny za: inwestycje, środki unijne, planowanie przestrzenne, strategię, rozwój i przedsiębiorczość.

Piotr Grubek jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Od urodzenia związany z Kobyłką, a z kobyłkowskim samorządem od 1998 r. (radny, sekretarz miasta, zastępca burmistrza).

W realizacji gminnych zadań stawia na jakość, znalezienie optymalnej formy ich finansowania, innowacje oraz pracę zespołową.

Uzyskał certyfikat w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie Practitioner.

Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wiedzę o rynku kapitałowym. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.