Paulina Zadura-Lichota

Paulina Zadura-Lichota

Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwentka  Wydziału  Filozofii  i  Socjologii  Uniwersytetu  Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje pracami Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję.

Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Raportu Innowacyjność, oraz Global Entrepreneurship Monitor. Polska, wydawanych przez PARP.