Mikołaj Wroniszewski

Mikołaj Wroniszewski

Prezes Zarządu PID Polska

Magister zarządzania, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży detektorów rentgenowskich. Jako menedżer produktu posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie procesu integracji przemysłowych rentgenowskich urządzeń kontrolnych. Pracując na stanowisku kierowniczym wypracował silną pozycję Spółki na rynku przemysłowych detektorów rentgenowskich na terenie zarówno Polski jak i Europy.

Z sukcesem wdrożył w Spółce System Zarządzania Jakością. Zrealizował kilka projektów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem nowych technologii. Duży nacisku w działalności zawodowej stawia na innowacyjność i wspólne prowadzenie prac badawczo rozwojowych wraz z krajowymi ośrodkami naukowymi. Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu PID Polska gdzie jest odpowiedzialny za wzrost konkurencyjności Spółki, dążenie do zwiększania poziomu innowacyjności, a także za korzystne wyniki finansowe.

Przemysł 4.0: Inteligentne fabryki w obliczu nowej rzeczywistości

Aparthotel "Termy Uniejów"

Terminu „Industry 4.0” lub „czwarta rewolucja przemysłowa” użyto po raz pierwszy w 2011 roku w Niemczech, a dziś jest on szeroko rozpowszechniony w sektorze automatyki przemysłowej w większości krajów uprzemysłowionych. Przemysł 4.0 nawiązuje do „inteligentnej fabryki” i odnosi się do automatyzacji procesów przemysłowych. Debata obejmie temat największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed firmami w związku […]

Debata
READ MORE

“Przedsiębiorcy-Wizjonerzy przyszłości” – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja prac przemysłowych, rozwojowych, a także gotowych innowacyjnych projektów i usług  innowacyjnych przedsiębiorców, którzy dzięki wizjonerskim pomysłom inteligentnie rozwijają swoje organizacje i kształtują rynek, a także wpływają na nasze życie. Jak będzie wyglądała zatem nasza przyszłość? Jak wejść z przytupem do gospodarki? 7-minutowe prelekcje przedstawicieli firm nastawionych na dynamiczny i zrównoważony rozwój, połączone z profesjonalnymi […]

Scena otwarta
READ MORE