Radosław Gurdak

Radosław Gurdak

Asystent naukowy, Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii

Jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Centrum Teledetekcji od lutego 2016 r, który jest odpowiedzialny za organizację i realizację kampanii pomiarowych na obszarach badawczych.

W swojej pracy naukowej zajmuję się przydatnością produktów teledetekcyjnych do precyzyjnego zarządzania uprawami rolnymi. Wykorzystuje fuzję danych optycznych i radarowych w celu szacowania biomasy oraz prognozowania plonów przy użyciu metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych.

Od października 2017 realizuje czteroletni program studiów doktoranckich w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i stażów zagranicznych m.in. na Uniwersytecie w Jenie, w Mińsku, w RPA. Autor i współautor ponad 15 publikacji w czasopismach naukowych.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE