mgr Janusz Gaca

mgr Janusz Gaca

Dyrektor Działu Innowacji Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego; prezes zarządu UNINOVA S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWr, wieloletni konsultant i doradca w postępowaniach układowych, naprawczych restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, menedżer ds. komercjalizacji innowacji w spółkach innowacyjno-wdrożeniowych, specjalista z zakresu ochrony oraz zarzadzania prawami własności intelektualnej,  autor i współautor opracowań oraz aktów prawnych dotyczących zarządzania prawami własności przemysłowej i komercjalizacji. Kierował realizacją  na UPWr projektu SPIN-TECH oraz uczelnianym Biurem Organizacyjno-Finansowym zarządzającym w imieniu UPWr Demonstratorem+. Aktualnie dyrektor Działu Innowacji Wdrożeń i Komercjalizacji oraz prezes zarządu uczelnianej spółki celowej UNINOVA S.A.