Mateusz Laska

Mateusz Laska

Kierownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Steinhof sp. Z o. o. sp. K.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej specjalność Materiały Konstrukcyjne na kierunku Inżynieria Materiałowa. W latach 2014-2015 asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W 2015 roku uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych z dziedziny Inżynierii Materiałowej. Autor publikacji naukowych, współautor patentu. Od października 2015 roku kierownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Steinhof sp. Z o. o. sp. K.