dr Mateusz Dulski

dr Mateusz Dulski

Profesor Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych

Jest zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego od 2109 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Otrzymał stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie nauki fizyczne. W trakcie dotychczasowej kariery naukowej otrzymał wiele nagród w tym Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2018. Kierował projektami naukowymi PRELUDIUM oraz SONATA, a także współuczestniczył w ogólnopolskich oraz międzynarodowym projekcie ERA-CAPS.

Jest współautorem rozdziału w książce oraz ponad 90 artykułów, które zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej. Współuczestniczył w odkryciu 7 nowych minerałów. Jego zainteresowania badawcze związane są z analizą własności strukturalnych minerałów, substancji aktywnych farmakologicznie, oraz ostatnio pracuje nad połączeniem nanotechnologii oraz powszechnie wykorzystywanych biomateriałów w celu zintensyfikowania ich właściwości.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE