Małgorzata Gradek Lewandowska

Małgorzata Gradek Lewandowska

Radca Prawny, Partner, Lewandowski Gradek Lewandowska

Radca prawny od 2001r, certyfikowany mediator wpisany na listę Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych, przedsiębiorca, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej (Intellectual property – IP)

Małgorzata doradza i prowadzi spory z zakresu własności intelektualnej: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw IP, prawnych aspektów danych osobowych, komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, renomy, know-how, prywatności i innych dóbr osobistych, obrotu dobrami luksusowymi oraz produktami konsumenckimi i FMCG; kwestii prawnych startup-ów, e-commerce, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, prawnych aspektów projektów informatycznych.

Jest przede wszystkim praktykiem: odpowiada za transakcje IP, redaguje i negocjuje umowy, dokumentację związaną z pozyskiwaniem i ochroną praw IP, reprezentuje klientów podczas negocjacji, w sądach i przed organami. Małgorzata prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej u przedsiębiorców i w administracji, w tym MSZ, MF, MON, NBP.

Jako mediator zajmujący się sporami związanymi z własnością intelektualną zgadza się z tezą, iż problemem nie jest konflikt ale zarzadzanie konfliktem. Uważa, że mediacja w sprawach IP jest bardzo sprawnym narzędziem pozwalającym stronom konfliktu na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie sporu w drodze obustronnego porozumienia, zachowanie korzystnego wizerunku i utrzymanie wzajemnych relacji w tym samym środowisku pracy czy biznesu, zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową i skrócenie czasu trwania konfliktu. Sprawna i skuteczna mediacja zależy w dużym stopniu od tego czy meditor zna specyfikę i istotę sporu.

Razem z mężem Tomaszem jest współwłaścicielką polskiej marki Lewandowski Gradek Lewandowska specjalizującej się w praktycznych zagadnieniach własności intelektualnej w ramach butikowych kancelarii: prawnej, mediacyjnej i brandingowej – tworzonych przez prawników i ekspertów w dziedzinie marketingu, kreacji i nowych technologii, dedykowanych do obsługi przedsiębiorców, innowatorów, naukowców, artystów i twórców.