Maciej Mysona

Maciej Mysona

Menedżer Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Menedżer kierujący projektami dotyczącymi rozwoju strategicznego miast oraz transportu kołowego w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Absolwent kierunków Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej oraz Inżynierii Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej. Autor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących transportu zbiorowego, elektromobilności, mobilności i inteligentnych miast.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do lobbowania na rzecz wprowadzania długoterminowych strategii i planów w jednostkach samorządu terytorialnego. W opracowaniach dotyczących mobilności podkreśla wagę dobrze przeprowadzonych badań i możliwości zbierania informacji w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (drony, telekomy, modele ruchu). Uważa, że Smart City to nie tylko pusta infrastruktura, ale przede wszystkim spójna wizja miasta oraz ludzie, którzy je tworzą.

Smart City – Inteligentne miasta atrakcyjne dla inwestorów i bezpieczniejsze dla życia

Aparthotel "Termy Uniejów"

Polskie miasta są coraz bardziej inteligentne, a rozwiązania smart city pomagają samorządom przyciągnąć inwestorów. Jedną z najważniejszych przewag inwestycyjnych danego miasta jest – obok infrastruktury – inteligentne podejście władz do inwestorów. O idei inteligentnych miast mówi się w Polsce coraz więcej, a samorządy decydują się na kolejne inwestycje, które mają ułatwić życie mieszkańcom, podnieść jego poziom i bezpieczeństwo. […]

Debata
READ MORE