Kazimierz Murzyn

Kazimierz Murzyn

Prezes Zarządu, Fundacja Klaster Life Science

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Vice Prezes Global Innovation Network INC, organizacji non-profit NC, USA; Członek Komitetu Biotechnologii PAN, Członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych Przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz Członek Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2016-2020. Członek. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego.

Jest animatorem współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – innowacyjnego ekosystemu integrującego działania w regionie Małopolski. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz oceną i transferem technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. Ekspert w dziedzinie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się (Complex Adaptive Systems).