Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu FANUC Polska Sp. z o.o.

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem  FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, w 2010 r. awansował na szefa serwisu robotów, by w 2012 r. stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu spółki FANUC Polska.

Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.

Przemysł 4.0: Inteligentne fabryki w obliczu nowej rzeczywistości

Aparthotel "Termy Uniejów"

Terminu „Industry 4.0” lub „czwarta rewolucja przemysłowa” użyto po raz pierwszy w 2011 roku w Niemczech, a dziś jest on szeroko rozpowszechniony w sektorze automatyki przemysłowej w większości krajów uprzemysłowionych. Przemysł 4.0 nawiązuje do „inteligentnej fabryki” i odnosi się do automatyzacji procesów przemysłowych. Debata obejmie temat największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed firmami w związku […]

Debata
READ MORE

FANUC FIELD – wizja inteligentnego zarządzania fabryką przyszłości

Aparthotel "Termy Uniejów"

Podczas każdego Forum co roku odbywają się branżowe panele dyskusyjne organizowane wraz z najważniejszymi Partnerami naszego eventu – nie inaczej będzie i tym razem. Dla Partnera to również doskonała możliwość organizacji własnej konferencji branżowej dotyczącej innowacji lub inwestycji na dużym wydarzeniu ukierunkowanym na promocję rozwiązań przekładających się na inteligentny rozwój.

Power speech
READ MORE