Jacek Kurpik

Jacek Kurpik

Prezes Zarządu, Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. w Uniejowie

Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z tytułem mgr inż. Inżynierii Środowiska, Studia Podyplomowe z Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi,  Studia Podyplomowe Szacowania  Nieruchomości w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów   w Bydgoszczy, Studia Podyplomowe Polscy Przedsiębiorcy na Innowacyjnych Rynkach Unii Europejskiej na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, Studia Podyplomowe  w zakresie Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Wydział Turystyki i Rekreacji, Studia Podyplomowe w zakresie Geologia Górnicza na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Słuchacz kursów i szkoleń seminaryjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Od 2001 roku związany z eksploatacją wód geotermalnych z ujęcia w Uniejowie. Czynny uczestnik konferencji poświęconych rozwojowi geotermii w Polsce i współinicjator szerokiego wykorzystania uniejowskiej wody geotermalnej w różnych dziedzinach gospodarki.