Jacek Giedrojć

Jacek Giedrojć

Założyciel Warsaw Equity Group

Partner, założyciel Warsaw Equity Group.

Prowadzi działalność inwestycyjną w Polsce od 1992 r. Początkowo specjalizował się w projektach prywatyzacyjnych i wykupach menedżerskich. Po 1999 r. zajmował się m.in. restrukturyzacją portfela trudnych aktywów, nabytego od Elektrim SA, oraz inwestycjami w spółki technologiczne we wczesnej fazie rozwoju. Do 2006 r. pełnił funkcję prezesa grupy. Obecnie zajmuje się strategią grupy oraz pozostaje zaangażowany w rozwój i zarządzanie jej portfelem, nadzorując procesy inwestycyjne oraz oceniając i zatwierdzając poszczególne projekty. Przed założeniem WEG zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując jako audytor, konsultant oraz w administracji publicznej w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii. Jest doktorem socjologii (IFiS PAN), absolwentem studiów MBA (Harvard) oraz ekonomicznych (Victoria University of Wellington). Wydał: „Pułapka. Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp?” (2019). Jego poprzednia książka nosi tytuł „Competition, coordination, social order” (2017).

W czasie wolnym podróżuje, gra w golfa, żegluje i nurkuje. Więcej informacji o ekspercie można uzyskać na stronie www.ekonomiananowo.pl

“Klątwa efektywności” dr Jacek Giedrojć POWER SPEECH

Teoria ekonomiczna głównego nurtu nie rozumie innowacji, a zatem nie rozumie jak kapitalizm przyczynił się do wzrostu poziomu życia w ostatnich 200 latach. Priorytetem ekonomii głównego nurtu jest efektywność, czyli optymalna alokacja zasobów w celu zaspokojenia istniejących potrzeb, przy użyciu dostępnych technologii. Tymczasem innowacje oznaczają coś wprost przeciwnego – zmiany preferencji i technologii. Dominacja paradygmatu efektywności […]

Power speech
READ MORE