inż. Ryszard Olszanowski

inż. Ryszard Olszanowski

Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Medycyna Polska

W latach 1981 – 2012 dyrektor w czterech szpitalach.

Wykładowca z zakresu polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. Autor wielu publikacji i projektów doradczych z tego zakresu. Konsultant i doradca komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. Członek Komitetu Sterującego projektem P1 w CSIOZ Współtwórca pierwszej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktów prawnych. Członek założyciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ” (1990 r.) i jego pierwszy Sekretarz Generalny.

Od roku 1991 do chwili obecnej w Zarządzie Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia.

Od 2001 r. do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 1995 do 2013 r. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Od 2013 r. do chwili obecnej Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska.