Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Kierownik zespołu gospodarki cyfrowej.

Poprzednio pracował w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zajmował się europejskimi regulacjami w obszarze telekomunikacji, w tym relacjami między dostawcami OTT, a operatorami telekomunikacyjnymi i roamingiem międzynarodowym. Brał również udział w opracowywaniu ocen skutków regulacji do nowych aktów prawnych i wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu w rządowym procesie legislacyjnym. Doświadczenie analityczne zdobywał w think tanku demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.

Patent na innowacyjność – jak skutecznie chronić swoje odkrycia

Aparthotel "Termy Uniejów"

Przedsiębiorstwa i naukowcy dążący do rozwoju, muszą pracować nad własnym potencjałem innowacyjnym i jego zabezpieczeniem. Nie bez przyczyny zatem szczególną rolę w każdej edycji przykładamy do ochrony własności intelektualnej. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w ramach wydarzenia panel ekspercki „Patent na innowacyjność” z udziałem innowatorów, którzy z sukcesem zabezpieczyli swoje innowacje, a także […]

Debata
READ MORE