dr Eryk Czerwiński

dr Eryk Czerwiński

Adiunkt Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jego dotychczasowa działalność naukowa w obszarze badań podstawowych obejmuje: badanie kwantowo splątanych kaonów neutralnych, testy symetrii dyskretnych w rozpadach orto-Pozytonium, budowę i kalibrację detektorów cząstek naładowanych i kwantów gamma, a także studia produkcji mezonów eta i eta’, natomiast w obszarze badań stosowanych jest to obrazowanie i diagnostyka medyczna w technologii PET.

Jest autorem bądź współautorem ponad 200 artykułów naukowych oraz 2 przyznanych patentów.  Jest laureatem Nagrody imienia prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawanej przez Wydział Fizyki UW oraz oraz Nagrody imienia prof. Henryka Niewodniczańskiego przyznawanej przez Instytut Fizyki UJ.  Pełni również funkcje: Sekretarza Naukowego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie oraz współkoordynatora grupy fizyki kaonów przy eksperymencie KLOE-2.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE