dr Tadeusz Syryjczyk

dr Tadeusz Syryjczyk

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; 1989-1990 Minister Przemysłu; 1998-2000 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

Urodzony 9 lutego 1948 roku w Krakowie. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Krakowie.

Mgr inż. Elektrotechniki (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Dr nauk technicznych w zakresie informatyki w 1977. Praca i publikacje w zakresie teorii gier i języków programowania.

1971-1980 – Asystent, starszy asystent, adiunkt w Instytucie Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie.

1981-1989 – Adiunkt, st. wykładowca w Instytucie Informatyki AGH.

1987-1989 – Firma informatyczna ABAKS, Kraków.

1989-1990 i 1991–2001 – zawodowy polityk.

1991, 2002–2003, od 2007 nadal – Indywidualnie pracujący konsultant, doradca i ekspert.

2003- II.2007 Dyrektor  w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów).

Od X.2007 – partner w Zespole Doradców Gospodarczych TOR

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Żonaty, żona Barbara, mgr chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA:

1980 – Jeden z założycieli „Solidarności” w Krakowie i na AGH, 1981 – 1984 Członek regionalnych władz wykonawczych „Solidarności” w Krakowie. (Region Małopolska).

1987 – współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, od 1989 prezes KTP.

1989-1990 – Minister Przemysłu.

1991- 2001 – Poseł na Sejm.

1992÷1993 – Szef zespołu doradców Premiera i podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów.

XII.1998 – VI.2000  – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.