dr Robert Sot

dr Robert Sot

Zastępca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiegods. Programów Badawczych i Rozwojowych

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w 2006 r. na Wydziałe Inżynierii Materiałowej obronił pracę doktorską dotyczącą zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania złożonych problemów naukowych i technicznych.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym dużymi projektami infrastrukturalnymi. W latach 2010-2013 Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora ICM, od 2014 r. Członek Rady Centrum Kompetencji OCEAN adresowanego problematyce Dużych Danych i ich Analiz.