dr Remigiusz Worch

dr Remigiusz Worch

Pracownik Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2008-2010 odbył dwuletni staż podoktorski w grupie prof. Petry Schwille w Centrum Biotechnologicznym (Biotec) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta.

Zainteresowania naukowe dr Worcha koncentrują się na badaniach białek wirusów, w szczególności tzw. białek fuzyjnych wirusów otoczkowych. W swoich badaniach wykorzystuje techniki biofizyki molekularnej, m. in. spektroskopię korelacji fluorescencji, która umożliwia badanie dyfuzji bio-cząsteczek, jak również – w swojej odmianie dwukolorowej – wzajemnych oddziaływań. W aktualnie prowadzonym projekcie planowane są badania z wykorzystaniem tzw. cząstek wirusopodobnych, które zbudowane są z otoczki lipidowej o wybranym składzie lipidowym z wbudowanymi białkami fuzyjnymi. Obiekty takie, oprócz zastosowania w badaniach podstawowych, mają także potencjalne wykorzystanie jako szczepionki przeciw infekcjom wirusowym.

Dr Worch aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Naukowa Fundacja Polpharmy. Jest również laureatem konkursów FNP (stypendium Start, konkurs popularyzatorski Inter) oraz stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji