Dr n. tech. Wawrzyniec Wychowański

Dr n. tech. Wawrzyniec Wychowański

Software Sales Director

Ponad 10 lat doświadczenia z Rail-Mil w zakresie projektowania, testowania oraz wdrożeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim i kolejnictwie.

W roku 2017 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Zainteresowania: automatyczne prowadzenie pociągów z wykorzystaniem ciągłej transmisji w relacji tor/pojazd, ergonomiczne aspekty oddziaływania zobrazowania monitorowego na operatorów systemów sterowania ruchem pociągów, aglomeracyjny transport szynowy.

Przemysł 4.0: Inteligentne fabryki w obliczu nowej rzeczywistości

Aparthotel "Termy Uniejów"

Terminu „Industry 4.0” lub „czwarta rewolucja przemysłowa” użyto po raz pierwszy w 2011 roku w Niemczech, a dziś jest on szeroko rozpowszechniony w sektorze automatyki przemysłowej w większości krajów uprzemysłowionych. Przemysł 4.0 nawiązuje do „inteligentnej fabryki” i odnosi się do automatyzacji procesów przemysłowych. Debata obejmie temat największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed firmami w związku […]

Debata
READ MORE

“Przedsiębiorcy-Wizjonerzy przyszłości” – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja prac przemysłowych, rozwojowych, a także gotowych innowacyjnych projektów i usług  innowacyjnych przedsiębiorców, którzy dzięki wizjonerskim pomysłom inteligentnie rozwijają swoje organizacje i kształtują rynek, a także wpływają na nasze życie. Jak będzie wyglądała zatem nasza przyszłość? Jak wejść z przytupem do gospodarki? 7-minutowe prelekcje przedstawicieli firm nastawionych na dynamiczny i zrównoważony rozwój, połączone z profesjonalnymi […]

Scena otwarta
READ MORE