dr Marta Michalska-Domańska

dr Marta Michalska-Domańska

Kierownik i Lider Projektu

W 2007 roku uzyskałam tytuł magistra na Wydziale Chemii UW. W 2008 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w zespole KZMiT (WAT). W 2013 roku otrzymałam grant Preludium (NCN) ścisle powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej, pt:” Wpływ stanu struktury i morfologii warstwy wierzchniej cienkich taśm na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na mechanizm i efekty reakcji termokatalitycznego rozkładu metanolu i heksanu”. W 2015 uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych na WTC (WAT). Z wyróżnieniem obroniłam rozprawę i uzyskałam za nią nagrody: Nagrodę Rektora WAT za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie z 2015 roku. W 2015 r rozpoczęłam pracę w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Od początku studiów doktoranckich, niezależnie od innych badań, prowadziłam prace w zakresie anodyzacji aluminium. W 2016 r uzyskałam grant Sonata (NCN) na badanie fotoaktywności kompozytu na bazie anodowego tlenku tytanu w reakcji fotokatalitycznej dysocjacji wody, pt: „Wpływ morfologii i struktury plazmonicznej fotoanody na bazie tlenku tytanu na jej aktywność w reakcji dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej”. Pozyskałam także dodatkowe środki na rozbudowę mojej pracowni elektrochemicznej w IOE, WAT. W 2016 r zostałam wyróżniona przyznaniem trzyletniego Stypendium MNiSW dla Młodych Wybitnych Naukowców.

W 2015 r. odbyłam krótkoterminowy staż naukowy „Fabrication of well-ordered polystyrene spheres array by spin coating method” w University of Tybingen (Niemcy),  prowadzony w ramach europejskiego programu COST (Action MP 1302). W latach 2018 – 2019 pracowałam jako postdoc w Technische Universiteit Delft (Holandia) w europejskim projekcie Almagic, w ramach Clean Sky 2 Joint Undertaking (H2020-EU.3.4.5.5). Dołączyłam do grupy prof. Arjana (J.M.C.) Mola, Corrosion Technology and Electrochemistry. Opracowuję nowe, wolne od rakotworczego chromu (VI), powłoki konwersyjne dla aluminium, które będą miały podobne lub lepsze właściwości niż konwencjonalnie używane powłoki oparte na Cr(VI). Zajmowałam się także modyfikacją przemysłowo przeprowadzanego procesu anodyzacji aluminium w celu opracowania technologii całkowicie wolnej od Cr(VI).

W 2019 r. rozpoczęłam realizację projektu LIDER, pt.: Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana”. We wrześniu 2020 rozpocznę realizację projektu OPUS (NCN) pt.: Nowe nanoporowate anodowe materiały fotoaktywne w zakresie UV-Vis”. Jestem Kierownikiem i liderem tego projektu, a konsorcjantami są znakomici naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Chemii).

Jestem autorem i współautorem 37 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej oraz 3 rozdziałów książkowych. Mój współczynnik Hirsha wynosi 14 (baza Scopus). Brałam udział w ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych, wśród których w 10 byłam zaproszona jako Kay Not lub Invited Speaker. Jestem promotorem prac dyplomowych studentów studiów inżyierskich jak i magisterskich w WAT oraz TU Delft. W 4. W 2018 r. mój student Mateusz Czerwiński uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie im. prof. Tadeusza Żaka w kategorii praca dyplomowa za najlepszą pracę inżynierską w dziedzinie Elektrochemii za pracę inżynierską pod tytułem: “Parametry otrzymywania i badania właściwości optycznych anodowego tlenku tytanu”.

Moje zainteresowania naukowe są bardzo szerokie i obejmują inżynierię materiałową, katalizę, fotowoltaikę. Dostęp do zaawansowanej aparatury badawczej umożliwia mi prowadzenie współpracy naukowej w wielu obszarach. Jednocześnie cały czas jestem otwarta na propozycje nowej współpracy z naukowcami z kraju i z zagranicy.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki cudownych dzieci. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy zostawię im lepszy świat.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu