dr Katarzyna Szczepańska

dr Katarzyna Szczepańska

Kierownik w Zakładzie Chemii Leków Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, gdzie w czerwcu tego roku obroniłam rozprawę doktorską zatytułowaną The search for novel histamine H3 receptor ligands in the group of piperazine derivatives. We wrześniu rozpoczęłam pracę w Zakładzie Chemii Leków Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, gdzie jako kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Sonatina zajmuje się projektowaniem i syntezą dualnych ligandów receptorów H3 histaminowych oraz sigma-1 jako nowych narzędzi farmakologicznych w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem bólu neuropatycznego (2020/36/C/NZ7/00284).

Moja dotychczasowa praca naukowa dotyczyła bardzo istotnego problemu współczesnej medycyny i farmacji, a mianowicie poszukiwania nowych leków o skutecznym działaniu anorektycznym oraz zminimalizowanych efektach ubocznych.

W swojej pracy doktorskiej zaprojektowałam i otrzymałam 80 nowych połączeń chemicznych, będących ligandami receptorów H3 histaminowych. Na uwagę zasługuję fakt, że ponad 30% otrzymanych pochodnych wykazało bardzo wysokie powinowactwo do celu biologicznego.

Jestem aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (European Histamine Research Society), na którego zjazdach regularnie prezentuję wyniki swoich badań oraz angażuję się w dyskusje naukowe. Współpracuję z Naukowcami z wielu ośrodków zagranicznych takich jak Uniwersytet w Düsseldorfie, Regensburgu czy Newcastle. Jestem współautorką 13 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentowałam na ponad 40 konferencjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.  W maju 2018 roku wygrałam ogólnopolskie przesłuchania Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, w wyniku których reprezentowałam Polskę na V Sympozjum Młodych Naukowców Europejskiej Federacji Chemii Medycznej w Lublanie.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji