dr Joanna Kułdo

Zastępca dyrektora ds. Badawczych, Wrocławski Park Technologiczny, Klaster NUTRIBIOMED