Dr inż. Tomasz Nasiłowski

Dr inż. Tomasz Nasiłowski

Prezes zarządu Inphotech Sp. z o.o.

W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej. Przez 10 lat pracował jako profesor wizytujący na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB) w Belgii, kierując grupą światłowodową i realizując wiele projektów przemysłowych. Po powrocie do Polski w 2010 roku założył firmę InPhoTech, której głównymi filarami działalności są realizacja badań dla przemysłu, wytwarzanie własności intelektualnej z zakresu fotoniki oraz jej transfer do przemysłu. Dr inż. Tomasz Nasiłowski jest współautorem kilkunastu patentów, wielu publikacji konferencyjnych i ponad 120 publikacji naukowych, w tym 36 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej. Kierował również ponad 20 i uczestniczył w blisko 40 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i przemysłowych. Działalność doktora Nasiłowskiego charakteryzuje się silnym zaangażowaniem w promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Jednocześnie jest inicjatorem współpracy jednostek badawczo – naukowych z przedstawicielami przemysłu, czego efektem są projekty badawcze zlecane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Znaczące osiągnięcia doktora Nasiłowskiego to wdrożenie mikrokabli światłowodowych oraz komercjalizacja polskiej technologii światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych, co otwiera ogromny potencjał rozwoju sektora polskich zaawansowanych technologii. Tomasz Nasiłowski jest przewodniczącym Krajowej Inteligentnej Specjalizacji ds. Fotoniki (KIS-18) oraz konsultantem Banku Światowego w zakresie fotoniki. Niedawno został uhonorowany tytułem ‘Osobowość Innowacyjna 2016 roku’ przez Krajową Izbę Gospodarczą.