Dr inż. Przemysław Kowal

Dr inż. Przemysław Kowal

Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska