dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2009), gdzie w 2015 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie technologia chemiczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu materiałów biomedycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki). Obecnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej. Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs prowadzi interdyscyplinarne badania  w zakresie zaawansowanych biomateriałów stosowanych w medycynie, a zwłaszcza nowoczesnych opatrunków hydrożelowych modyfikowanych substancjami czynnymi pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Ponadto, zajmuje się również tematyką biodegradowalnych nośników polimerowych, ich enkapsulacją i uwalnianiem w symulowanych płynach ustrojowych przy wykorzystaniu metody USP1 i przepływowej USP4.

W 2018 r. została laureatką programu Lider (NCBR) dzięki czemu obecnie jest kierownikiem projektu pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” (LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018). Efektem końcowym planowanego projektu będzie opracowanie kompozycji bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek, który w sposób stopniowy i kontrolowany będzie uwalniany do powierzchni objętej zmianami łuszczycowymi. Zastosowanie takiego połączenia zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odpowiednie nawilżenie powierzchni skóry objętej łuszczycą, a podwójny system uwalniania umożliwi stopniowe dostarczenie substancji czynnej, co wydłuży efekt terapeutyczny i zmniejszy koszty terapii. Proponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie nowych materiałów o dużym potencjale wdrożeniowym (strona internetowa: nanolekgel.pk.edu.pl).

Jest współautorką 8 udzielonych patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. kierowała projektami dotyczącymi selektywnej adsorpcji białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych oraz kontrolowanych systemów uwalniania leków wykorzystujących mikro- i nanosfery polimerowe zawierające substancję czynną. Opracowane rozwiązania zespołów badawczych, których była członkiem, zdobyły ponad 30 medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Została laureatką pierwszej nagrody zespołowej w konkursie „Innowacja jest kobietą”. Jest współautorką 14 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 50 artykułów w innych czasopismach, materiałach konferencyjnych i wydawnictwach monograficznych.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE