dr inż. Karol Kakarenko

dr inż. Karol Kakarenko

Adiunkt w Politechnice Warszawskiej

Nie ma wątpliwości, że dr inż. Karol Kakarenko jest fizykiem, ale jego krąg zainteresowań technicznych i naukowych jest dużo szerszy. Po ukończeniu szkoły średniej w Ostrołęce oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej doktoryzował się u prof. Andrzeja Kołodziejczyka, wybitnego polskiego specjalisty w zakresie optyki dyfrakcyjnej. W ramach swojej rozprawy doktorskiej podjął temat oceny praktycznej opracowanego w polski zespole, innowacyjnego podejścia do korekcji wzroku w oparciu o szkła korekcyjne o mocy optycznej modulowanej kątowo. Soczewki typu „miecz świetlny”, niczym fikcyjna broń ze świata Gwiezdnych Wojen skupiające światło w odcinek wzdłuż swojej osi okazały się z powodzeniem kompensować utraconą na skutek wieku lub interwencji chirurgicznej akomodację ludzkiego wzroku.

Temat innowacyjnej optometrii pochłonął jego pracę badawczą. Wspólnie ze swoją grupą badawczą i we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii stworzył od podstaw Laboratorium Badań Percepcyjnych zajmujące się wiarygodną oceną i opisem subiektywnych wrażeń ludzkiego układu zmysłowego w odpowiedzi na różne bodźce fizyczne i optyczne. Utrzymuje także stałą współpracę z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, prowadząc badania wspólnie z prof. Markiem Ręksasem – krajowym konsultantem ds. okulistyki. Opracował pomysł ogólnodostępnej, precyzyjnej metody oceny jakości widzenia przy pomocy smartfonów i laptopów, metodę ilościowego pomiaru niepożądanych efektów w widzeniu i uczestniczył w badaniach nad dynamiczną holografią barwną.

 Dziś dr inż. Karol Kakarenko jest pochłonięty budową dynamicznego korektora widzenia VIDO. Urządzenie to ma mieć unikatowe właściwości stanowiące potężny postęp w diagnostyce wad wzroku i komforcie ich korekcji. W założeniu ma umożliwić lekarzowi automatyczny pomiar jakości układu optycznego oka włączywszy w to nieregularności wyższych rzędów, normalnie znajdujące się całkowicie poza kontrolą, ale także automatyczną korekcję wszystkich zaburzeń i możliwość symulacji widzenia za pomocą dowolnego, także najnowocześniejszego szkła korekcyjnego. Pozwoli to lekarzowi na niezwykle dokładną diagnozę, a pacjentowi na świadomy wybór soczewek kontaktowych, albo metod chirurgii refrakcyjnej przed zainwestowaniem środków finansowych. 

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu