Dr inż Janusz Krasucki

Dr inż Janusz Krasucki

Członek Zarządu, CIM-mes Projekt Sp.z o.o

Członek Zarządu CIM-mes Projekt Sp.z o.o pełniąc funkcję Dyrektora ds. technicznych. W spółce pracuje nieprzerwanie od chwili jej powstania tj. od roku 1987. W swojej działalności zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zmniejszaniem energochłonności maszyn i urządzeń oraz nowymi technologiami w obszarze inżynierii materiałowej. Jest kierownikiem projektu badawczego  POIR 2014-2020 pt.” Opracowanie technologii wytwarzania nanostrukturalnej warstwy powierzchniowej o właściwościach superhydrofobowych w celu zastosowania w przemysłowych filtrach do wody  odpornych na zarastanie biologiczne” oraz kierownikiem zadania badawczego w międzynarodowym projekcie badawczym UE  FP7-ENERGY- SMARTCITIES pt: „PITAGORAS – Sustainable urban Planning with Innovative and low energy Thermal And power Generation frOm Residual And renewable Sources”.