dr inż. Jadwiga Kamińska

dr inż. Jadwiga Kamińska

Kierownik Centrum Technologii Odlewnictwa

W latach 2003-2008 studiowała na studiach dziennych na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej,  które ukończyła zdobywając tytuł mgr inż. na specjalności  Odlewnictwo metali nieżelaznych. W 2013 roku, na tej samej uczelni, uzyskała tytuł dr inż. na specjalności Technologia procesów odlewniczych.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2014 roku zajmując stanowisko laboranta w firmie Clariant Polska. Od 17 sierpnia 2015 roku jest pracownikiem ŁUKASIWICZA – Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Obecnie pełni rolę Kierowania Centrum Technologii Odlewania.

Pani dr inż. Jadwiga Kamińska jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji znajdujących się na listach punktowanych przez MNiSW oraz na LF. Jest również autorem rozdziałów w 2 monografiach

Jest również współautorem 1 patentu oraz 5 zgłoszeń patentowych.

Pani dr jest kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCBR – projektu Lider VIII oraz projektu RANB w konsorcjum z Grupą Azoty oraz firmą
Prec-Odlew. Jest również kierownikiem trzech zleconych prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów Szybka Ścieżka oraz INNOMOTO. Brała również udział jako wykonawca w 11 innych projektach badawczych.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych i technicznych, w kraju oraz za granicą, prezentując na nich wyniki swoich prac. Odbyła również miesięczny staż w Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych Akademii Morskiej w Szczecinie.

W 2017 r otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Innowacyjny reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zaś w 2018  Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów. W 2018 oraz 2019 r pani dr została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu patentowego w kategoriach odpowiednio Innowacyjny młody lider nauki oraz Naukowiec przyszłości.

Dodatkowo Pani dr jest przewodniczącą Koła zakładowego STOP działającego przy Instytucie Odlewnictwa, redaktorem tematyczny Przeglądu Odlewnictwa oraz recenzentem w czasopismach Archives of Foundry Engineering, Archives of Metallurgy and Materials, Mathematical Problems in Engineering oraz Advances in Materials Science and Engineering.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu