Dr inż. Edyta Bauer

Dr inż. Edyta Bauer

Kierownik Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytety Rolniczego w Krakowie (studia I, II i III) stopnia.

Otrzymane nagrody- wyróżnienie za wygłoszony referat w kat. Nauk Biologicznych (Kraków, 2014), I nagroda za wygłoszony referat w kat. Produkcja  Zwierzęca (Bydgoszcz, 2014), II miejsce za wygłoszony referat w kat. Produkcja Zwierzęca (Bydgoszcz, 2015), Nagroda Dziekana za innowacyjny temat badań, w kat. Produkcja Zwierzęca (Bydgoszcz, 2015)

Kierownik projektów badawczych -„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą” (NCB), „PocketLAB – Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych bydła mlecznego”(NCBiR).

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE