Dr hab. med. Michał Wszoła

Dr hab. med. Michał Wszoła

Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny transplantacyjnej

Chirurg ogólny, transplantolog od wielu lat zajmuje się diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego, czynny transplantolog przeszczepiający:  trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nerki – zarówno pobrane od dawców zmarłych jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych. Brał udział: w pierwszym alloprzeszczepieniu wysp trzustkowych w Polsce (2008), pierwszym przeszczepieniu samej trzustki (2010), w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi (2015).  Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda miniinwzyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie (2013), który obecnie stosowany jest również w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Zabieg ten jest proponowany chorym z powikłaną cukrzycą oraz w przypadkach pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D trzustki wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego oraz Spółką MediSpace. Jest także pomysłodawcą i współtwórcą portalu wymiany wiedzy medycznej www.medtube.net, jednej z największych na świecie baz multimedialnych, odwiedzanego przez profesjonalistów medycyny z ponad 80 krajów.  Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2009) i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2010). Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, członek międzynarodowych towarzystw naukowych: The Transplantation Society, International Pancreas & Islet Transplant Association, International Society for Organ Donation and Procurement. Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowego MEDtube Science.