dr hab. Marek Piątkowski

dr hab. Marek Piątkowski

Profesor Uczelni

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, na którym dynamicznie rozwija swoją karierę naukową uzyskując kolejno tytuł magistra, stopień doktora i doktora habilitowanego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na syntezie, modyfikacji i analizie biopolimerów, w szczególności chitozanu, z którego otrzymuje innowacyjne biomateriały do zastosowań w medycynie i farmacji. Jest Kierownikiem Projektu LIDER pt. „Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” (nr LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018) oraz Projektu SONATA. Ponadto realizował liczne projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautor licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, patentów oraz zgłoszeń patentowych, których wyniki prezentował na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach oraz na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Patent na innowacyjność – jak skutecznie chronić swoje odkrycia

Aparthotel "Termy Uniejów"

Przedsiębiorstwa i naukowcy dążący do rozwoju, muszą pracować nad własnym potencjałem innowacyjnym i jego zabezpieczeniem. Nie bez przyczyny zatem szczególną rolę w każdej edycji przykładamy do ochrony własności intelektualnej. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w ramach wydarzenia panel ekspercki „Patent na innowacyjność” z udziałem innowatorów, którzy z sukcesem zabezpieczyli swoje innowacje, a także […]

Debata
READ MORE