dr hab. Marek Cegielski

dr hab. Marek Cegielski

Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w  Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii  we Wrocławiu.  Jest autorem lub współautorem podręcznika, prac przeglądowych, monografii oraz 72 publikacji , z których większość  opublikowano recenzowanych czasopismach naukowych a także licznych doniesień  na kongresy i zjazdy naukowe. Współtwórca 5 patentów krajowych i 2 międzynarodowych dotyczących porożogennych komórek macierzystych. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jest również wiceprezesem  spółki Stem Cells Spin S.A.