Dr hab. Krzysztof Lejcuś, Prof. Uczelni.

Dr hab. Krzysztof Lejcuś, Prof. Uczelni.

Profesor Uczelni, Kierownik Projektu Hydrobox 2.0

Naukowiec wieloletnim doświadczeniem w łączeniu pracy badawczej z wdrożeniową. Kierownik projekty Hydrobox2.0, w ramach którego opracowywane są biodegradowalne wersje produktów Hydrobox. Pomysłodawcą i koordynator projektu GEOSAP, w ramach którego opracowano, opatentowano w UE i skomercjalizowano, wielokrotnie nagradzaną na arenie krajowej i międzynarodowej technologię Hydrobox, pozwalającą oszczędzać wodę w rolnictwie i zieleni miejskiej oraz poprawić bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych. Kierownik zespołu, który opracował dla miasta Wrocławia Katalogi dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Autor licznych publikacji naukowych i projektów dla gospodarki.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE